Autisme en Genderdysforie

Mensen met Autisme en Genderdysforie vragen de laatste jaren steeds meer aandacht voor hun genderzoektocht. Deze zoektocht kan erg ingewikkeld zijn voor henzelf maar daarnaast ook voor hun naasten. En voor een professional is het soms erg zoeken hoe je dit het beste kan begeleiden.

Deze tweedaagse training is bedoeld om competenties van professionals met HBO werk- en denkniveau te versterken om zo te bouwen aan goede zorg voor mensen met Autisme en Genderdysforie. Er zijn 12 plekken per training beschikbaar.

Competenties

De competenties waar je als professional aan werkt zijn de volgende:

 • Aanvoelen en anticiperen
 • Ziet complexe samenhang van factoren
 • Maakt afwegingen en analyses
 • Bouwt op en versterkt (de inzet van) het sociaal netwerk van mensen
 • Gaat respectvol om met diversiteit
 • Kijkt over eigen grenzen heen

 

Wat leer je?

De professional:

 • leert de verschillende begrippen kennen van de genderzoektocht.
 • leert wat de invloed van ASS is op Genderdysforie.
 • leert vanuit verschillende perspectieven te kijken naar ASS en Genderdysforie.
 • leert en oefent gespreksvaardigheden om in gesprek te kunnen met ouders en mensen met ASS en Genderdysforie.
 • wordt zich bewust van zijn denken, voelen en handelen ten opzichte van het onderwerp Genderdysforie.
 • krijgt aan de hand van een intervisie-inbreng zicht op eigen denken, handelen en voelen.

 

Programma

De basis van de training is een eigen casus uit je praktijk. Op basis hiervan formuleer je persoonlijke leerdoelen. Tijdens de training krijg je input vanuit literatuur,  praktijkervaring en ervaringsdeskundigen. Ook ga je je casus inbrengen in een intervisie. Tot slot lever je na de twee trainingsdagen een reflectieverslag in waarin je reflecteert op wat de training je heeft opgeleverd.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

1. E-learning (voorafgaande aan de training)
2. Lezen van literatuur
3. Inleveren van het reflectieverslag
4. Twee trainingsdagen

De training wordt afgerond met een certificaat als alle onderdelen zijn voltooid.

Studiebelasting

 • Lezen literatuur 4 uur
 • Doornemen e-learning 1 uur
 • Reflectieverslag 2 uur
 • Lesdagen 14 uur

 

Data

De training zal in het najaar 2x gegeven worden en zal steeds van 9.15 – 16.30 uur zijn.
De data zijn als volgt:

Training 1:
29 september en 13 oktober.

Training 2:
10 november en 24 november.

Webinar

Op dinsdag 23 mei zal ik van 19.30 – 20.00 uur een gratis webinar geven wat een preview is van het programma van de training. Voor deze webinar kun jeje opgeven via deze link.

Doelgroep

Sociaal Pedagogische Hulpverlener, Maatschappelijk werker, docent, intern begeleider, orthopedagoog, POH-GGZ, Verpleegkundig Specialist, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, vaktherapeut (speltherapeut), Mocht je vakgebied er niet bij staan maar ben je toch benieuwd of je kunt deelnemen, stuur gerust een berichtje!

Locatie

Qua locatie heb ik gekozen voor een geweldig mooie plek in Apeldoorn! De trainingen zullen gehouden worden in STOOM Apeldoorn. Een prachtige industriële ruimte gelegen in het voormalige ketelhuis van de Zwitsalfabriek aan de Vlijtseweg 114 7317 AG Apeldoorn​. De ruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Helaas is er geen lift. Dus wel iets om rekening mee te houden.
Verder is er genoeg ruimte om gratis te parkeren.
Ook zal STOOM voor een heerlijke lunch gaan zorgen! En uiteraard de broodnodige versnaperingen gedurende de dag.

 

 

 

 

 

 

 

Accreditatie

Accreditatie bij SKJ wordt aangevraagd.

Kosten

€ 775 all inclusive


INSCHRIJFFORMULIER

  Ik wil me inschrijven voor de volgende training:

  Mijn verwachtingen ten aanzien van de training