Autisme en Genderdysforie

Mensen met Autisme vragen de laatste jaren steeds meer aandacht voor hun genderzoektocht. Deze zoektocht kan erg ingewikkeld zijn voor henzelf maar daarnaast ook voor hun naasten. En voor een professional is het soms erg zoeken hoe je dit het beste kan begeleiden.

Deze tweedaagse training is bedoeld om competenties van professionals met HBO werk- en denkniveau te versterken om zo te bouwen aan goede zorg voor mensen met Autisme en gendervragen en hun omgeving. Er zijn 12 plekken per training beschikbaar.

Competenties

De competenties waar je als professional aan werkt zijn de volgende:

 • Aanvoelen en anticiperen
 • Ziet complexe samenhang van factoren
 • Maakt afwegingen en analyses
 • Bouwt op en versterkt (de inzet van) het sociaal netwerk van mensen
 • Gaat respectvol om met diversiteit
 • Kijkt over eigen grenzen heen

 

Wat leer je?

De professional:

 • leert de verschillende begrippen kennen van de genderzoektocht.
 • leert wat de invloed van ASS is op Genderdysforie.
 • leert vanuit verschillende perspectieven te kijken naar ASS en Genderdysforie.
 • leert en oefent gespreksvaardigheden om in gesprek te kunnen met ouders en mensen met ASS en Genderdysforie.
 • wordt zich bewust van zijn denken, voelen en handelen ten opzichte van het onderwerp Genderdysforie.
 • krijgt aan de hand van een intervisie-inbreng zicht op eigen denken, handelen en voelen.

 

Programma

De basis van de training is een eigen casus uit je praktijk. En met casus bedoel ik dat je bij iemand betrokken bent met autisme en gendervragen en waar je meer over wil leren. Natuurlijk kan het ook een hele ingewikkelde situatie zijn waar je verder mee wil komen. Op basis hiervan formuleer je persoonlijke leerdoelen. Tijdens de training krijg je input vanuit literatuur, praktijkervaring en ervaringsdeskundigen. Naast alle input bespreek je ook je casus in een intervisie. Ik krijg vragen van mensen die niet direct een casus hebben maar wel interesse hebben in de training. Ook die kunnen zich inschrijven.

De eerste dag staat de persoon met Autisme en Genderdysforie centraal. De tweede dag ligt de nadruk meer bij ouders en het netwerk.
Na de twee trainingsdagen lever je een reflectieverslag in waarin je reflecteert op wat de training je heeft opgeleverd.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

1. E-learning (voorafgaande aan de training)
2. Lezen van literatuur
3. Inleveren van het reflectieverslag
4. Twee trainingsdagen

De training wordt afgerond met een certificaat als alle onderdelen zijn voltooid

Sprekers

Op de eerste dag zal iemand met autisme en genderdysforie aanwezig zijn en zijn verhaal delen. En op de tweede dag zal een ouder aanwezig zijn die ervaringsdeskundig is op dit thema en ook haar verhaal zal delen.
Verder zal Anna van der Miesen, Arts-onderzoeker bij het VU medisch centrum, Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie een digitale lezing geven over de genderpoli en wat hun werkwijze is. Anna heeft afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en publicaties uitgebracht rond het thema Autisme en Genderdysforie.
Op de tweede dag zal Jeroen Dewinter een digitale lezing geven en ons meenemen in een State of the Art. Jeroen is Klinisch psycholoog bij het GGzE en werkt in het team voor jongvolwassenen en de dagbehandeling voor jongeren met autisme. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan de academische werkplaats Geestdrift bij Tranzo, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University. Ook Jeroen heeft afgelopen jaren veel onderzocht en gepubliceerd op dit onderwerp.

Studiebelasting

 • Lezen literatuur 3 uur
 • Doornemen e-learning 1 uur
 • Reflectieverslag 1 uur
 • Lesdagen 14 uur

 

Data

De training zal steeds van 9.15 – 16.30 uur zijn.
De data zijn als volgt:

Training 2023
10 november en 24 november.

Trainingen 2024
1 maart en 15 maart
5 april en 19 april

Doelgroep

Sociaal Pedagogische Hulpverlener, Maatschappelijk werker, psycholoog, docent, intern begeleider, orthopedagoog, POH-GGZ, Verpleegkundig Specialist, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, vaktherapeut (speltherapeut), Mocht je vakgebied er niet bij staan maar ben je toch benieuwd of je kunt deelnemen, stuur gerust een berichtje!

Locatie

Qua locatie heb ik gekozen voor een geweldig mooie plek in Apeldoorn! De trainingen zullen gehouden worden in STOOM Apeldoorn. Een prachtige industriële ruimte gelegen in het voormalige ketelhuis van de Zwitsalfabriek aan de Vlijtseweg 114 7317 AG Apeldoorn​. De ruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Helaas is er geen lift. Dus wel iets om rekening mee te houden. Mocht er een klein aantal deelnemers zijn dan kan gekozen worden voor een kleinere ruimte.
Verder is er genoeg ruimte om gratis te parkeren.
Ook zal STOOM voor een heerlijke lunch gaan zorgen! En uiteraard de broodnodige versnaperingen gedurende de dag.

 

 

 

 

 

 

 

Accreditatie

SKJ geaccrediteerde punten formeel leren 17.20 punten
Accreditatie registerplein is aangevraagd

Kosten

€ 775 all inclusive

Let op! In 2024 zal de prijs verhoogd worden naar 799 euro in verband met stijgende kosten van de locatie.


INSCHRIJFFORMULIER

  Ik wil me inschrijven voor de volgende training:

  Mijn verwachtingen ten aanzien van de training